Societies Under German Occupation - Prof. Dr. Włodzimierz Borodziej